Trang chủ | Đăng ký | Giá cước |


Gói mail: Hãy soạn mail gửi 9334
Để nhận mật khẩu mới: MATKHAU gửi tới 9334
Hủy dịch vụ: HUY gửi tới 9334
Để truy cập tới wap mail box: KIEMTRA gửi tới 9334
Để được trợ giúp: TROGIUP gửi tới 9334
Lưu ý: Tài khoản mail phải được hỗ trợ : POP3 hoặc IMAP hoặc MicrosoftExchange
Mọi thắc mắc xin liên hệ chăm sóc khách hàng của Vinaphone:18001091 hoặc gửi thư tới ezmail@vinaphone.vn

Copyright (c)2010 VinaPhone
All rights reserved